Đến tháng 9 Tỉnh Bình Dương đã trao đổi
1.008.997
văn bản qua mạng
giữa 111 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 23:00 ngày 28/09/2021)