UBND Tỉnh Bình Dương - Văn bản điện tử trao đổi

: 198822|: 193683
pp(1/6)pp
STT
Tên đơn vị
Gửi
Nhận
Tổng số
1
UBND huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
24328
25026
49354
2
UBND thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
21537
26567
48104
3
UBND Tỉnh Bình Dương
27328
10449
37777
4
UBND thành phố Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
5531
10009
15540
5
UBND thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương
6432
6938
13370
6
UBND thành phố Thuận An - Tỉnh Bình Dương
4908
7789
12697
7
Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bình Dương
9750
2871
12621
8
UBND huyện Bắc Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
4361
7085
11446
9
Sở Tài chính - Tỉnh Bình Dương
6625
4414
11039
10
Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Bình Dương
5713
5069
10782
11
Sở Nội vụ - Tỉnh Bình Dương
6108
4446
10554
12
Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Bình Dương
5324
3768
9092
13
UBND Thành phố Dĩ An - Tỉnh Bình Dương
2670
6259
8929
14
UBND huyện Dầu Tiếng - Tỉnh Bình Dương
2347
6195
8542
15
Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương
4903
2636
7539
16
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tỉnh Bình Dương
4060
3061
7121
17
Sở Xây dựng - Tỉnh Bình Dương
3009
3572
6581
18
UBND huyện Phú Giáo - Tỉnh Bình Dương
1058
4982
6040
19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bình Dương
3432
2475
5907
20
Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch -Tỉnh Bình Dương
3519
2214
5733