UBND Tỉnh Bình Dương - Văn bản điện tử trao đổi

: 96746|: 93764
pp(1/6)pp
STT
Tên đơn vị
Gửi
Nhận
Tổng số
1
UBND thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
11054
13406
24460
2
UBND huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
12014
12319
24333
3
UBND Tỉnh Bình Dương
14435
5140
19575
4
UBND thành phố Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
2690
4868
7558
5
Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bình Dương
4909
1353
6262
6
UBND thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương
2980
3157
6137
7
UBND thành phố Thuận An - Tỉnh Bình Dương
2274
3570
5844
8
Sở Tài chính - Tỉnh Bình Dương
3107
2273
5380
9
Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Bình Dương
2701
2460
5161
10
UBND huyện Bắc Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
1762
2976
4738
11
Sở Nội vụ - Tỉnh Bình Dương
2597
2084
4681
12
Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Bình Dương
2629
1846
4475
13
UBND Thành phố Dĩ An - Tỉnh Bình Dương
1181
2778
3959
14
UBND huyện Dầu Tiếng - Tỉnh Bình Dương
934
2870
3804
15
Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương
2277
1372
3649
16
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tỉnh Bình Dương
2019
1403
3422
17
UBND huyện Phú Giáo - Tỉnh Bình Dương
659
2327
2986
18
Sở Xây dựng - Tỉnh Bình Dương
1359
1615
2974
19
Sở Y tế - Tỉnh Bình Dương
1293
1600
2893
20
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bình Dương
1640
1223
2863