UBND Tỉnh Bình Dương - Văn bản điện tử trao đổi

: 465936|: 461005
pp(1/6)pp
STT
Tên đơn vị
Gửi
Nhận
Tổng số
1
UBND huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
61930
66192
128122
2
UBND Tỉnh Bình Dương
67403
28060
95463
3
UBND thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
27055
36256
63311
4
UBND thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương
16234
23922
40156
5
UBND thành phố Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
14340
25234
39574
6
UBND thành phố Thuận An - Tỉnh Bình Dương
13398
20380
33778
7
Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Bình Dương
16794
13856
30650
8
Sở Tài chính - Tỉnh Bình Dương
13023
12029
25052
9
Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bình Dương
18591
6275
24866
10
Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương
17671
6971
24642
11
UBND huyện Bắc Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
9442
13955
23397
12
Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Bình Dương
13346
9695
23041
13
UBND Thành phố Dĩ An - Tỉnh Bình Dương
6318
16091
22409
14
UBND huyện Dầu Tiếng - Tỉnh Bình Dương
5780
15942
21722
15
Sở Xây dựng - Tỉnh Bình Dương
9608
9738
19346
16
Sở Nội vụ - Tỉnh Bình Dương
8751
10352
19103
17
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tỉnh Bình Dương
8996
7819
16815
18
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bình Dương
9625
6629
16254
19
Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch -Tỉnh Bình Dương
7506
5431
12937
20
UBND huyện Phú Giáo - Tỉnh Bình Dương
1268
10513
11781