UBND Tỉnh Bình Dương - Văn bản điện tử trao đổi

: 376344|: 367631
pp(1/6)pp
STT
Tên đơn vị
Gửi
Nhận
Tổng số
1
UBND thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
44083
53100
97183
2
UBND huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
45452
46616
92068
3
UBND Tỉnh Bình Dương
54895
19965
74860
4
UBND thành phố Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
11085
19598
30683
5
UBND thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương
13184
14387
27571
6
UBND huyện Bắc Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
8809
14744
23553
7
UBND thành phố Thuận An - Tỉnh Bình Dương
9195
14036
23231
8
Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bình Dương
16228
5257
21485
9
Sở Tài chính - Tỉnh Bình Dương
12485
8119
20604
10
Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Bình Dương
9528
9037
18565
11
Sở Nội vụ - Tỉnh Bình Dương
9600
7314
16914
12
Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Bình Dương
9814
6976
16790
13
UBND huyện Dầu Tiếng - Tỉnh Bình Dương
4338
11657
15995
14
UBND Thành phố Dĩ An - Tỉnh Bình Dương
4872
10997
15869
15
Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương
10412
4866
15278
16
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tỉnh Bình Dương
6985
5700
12685
17
Sở Y tế - Tỉnh Bình Dương
5064
7462
12526
18
Sở Xây dựng - Tỉnh Bình Dương
5115
6257
11372
19
UBND huyện Phú Giáo - Tỉnh Bình Dương
2107
9158
11265
20
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bình Dương
5923
4713
10636