UBND Tỉnh Bình Dương - Văn bản điện tử trao đổi

: 575254|: 560978
pp(1/6)pp
STT
Tên đơn vị
Gửi
Nhận
Tổng số
1
UBND thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
82230
93943
176173
2
UBND huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
66459
68953
135412
3
UBND Tỉnh Bình Dương
85771
30854
116625
4
UBND thành phố Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
16177
29177
45354
5
UBND thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương
20102
23760
43862
6
UBND huyện Bắc Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
12942
22347
35289
7
UBND thành phố Thuận An - Tỉnh Bình Dương
13834
20565
34399
8
Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bình Dương
22785
7760
30545
9
Sở Tài chính - Tỉnh Bình Dương
16620
11662
28282
10
Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Bình Dương
13075
12263
25338
11
UBND huyện Dầu Tiếng - Tỉnh Bình Dương
6285
19038
25323
12
Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương
17944
7359
25303
13
UBND Thành phố Dĩ An - Tỉnh Bình Dương
7364
15562
22926
14
Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Bình Dương
13128
9790
22918
15
Sở Y tế - Tỉnh Bình Dương
9448
12388
21836
16
Sở Nội vụ - Tỉnh Bình Dương
11685
9445
21130
17
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tỉnh Bình Dương
10184
8599
18783
18
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tỉnh Bình Dương
9278
8028
17306
19
UBND huyện Phú Giáo - Tỉnh Bình Dương
3235
13201
16436
20
Sở Giao thông Vận tải - Tỉnh Bình Dương
6477
8601
15078